Stadspark de Engelse Tuin

Gelegen aan de Noordooster Singel

De Engelse tuin ([Nieuwstraat ong.) is in 1843 als eerste stadspark aangelegd op het niet afgegraven deel van de vesting aan de noordoostzijde van de stad. Naar ontwerp van L.P. Roodbaard kwam een aanleg met slingerend padenstelsel tot stand.